Договір оферта про надання інформаційно-консультаційних послуг

Україна, м. Київ  20.09.2016

Зі змінами від 26.10.2016

Зі змінами від 14.02.2017

Зі змінами від 28.10.2017

 

Фізична особа-підприємець Новосад Федір Миколайович, (надалі - «Виконавець») з однієї сторони, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, надалі іменується «Замовник», укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://baykalove.center/terms, на умовах, наведених нижче.

Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

1.1.1. Послуги – Інформаційно-консультаційні послуги за відповідними темами (програмами), що надаються Виконавцем Замовнику шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду Відео-курсу. Перелік Послуг за відповідними темами, що надаються Виконавцем за даним Договором, визначається на  сайті https://baykalove.center.

1.1.2. Захід – конкретно визначене, в односторонньому порядку Виконавцем, місце, формат, дата та проміжок часу, під час якого надається Послуга за відповідною тематикою (програмою). Інформація зазначається у полі “Опис” на сторінці відповідного Заходу на сайті https://baykalove.center.

1.1.3. Online-трансляція – конкретно визначені, в односторонньому порядку Виконавцем, дата та проміжок часу,  під час якого надається Послуга за відповідною темою (програмою),  шляхом надання Замовнику доступу до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за Персональним посиланням у Особистому кабінеті Замовника, для перегляду відео-трансляції Заходу, в режимі реального часу. Інформація про Online-трансляцію  зазначається у полі “Опис” на сторінці відповідного Заходу/Online-трансляції на сайті https://baykalove.center.

1.1.4. Відео-курс – відеозапис Заходу, на якому надається Послуга за відповідною темою (програмою). Замовнику надається доступ до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за Персональним посиланням у Особистому кабінеті Замовника на період, визначений в односторонньому порядку Виконавцем, для перегляду відеозапису Заходу. Інформація про Відео-курс зазначається у полі “Опис” на сторінці відповідного Заходу/Відео-курсу на сайті https://baykalove.center.

1.1.5. Користувач – фізична або юридична особа, що зареєструвалася на сайті https://baykalove.center.

1.1.6. Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.

1.1.7. Виконавець і Замовник/Користувач разом іменуються Сторони.

1.1.8. Кабінет користувача – веб-сторінка, розміщена на сайті https://baykalove.center до якої отримує персональний доступ Користувач/Замовник (за особистими Login, Password), після завершення процедури реєстрації на сайті https://baykalove.center. В Кабінеті користувача зазначаються: інформація про оплачені Замовником/Користувачем Послуги.

1.2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на сайті https://baykalove.center, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Предметом даного договору є відносини Сторін, за якими Виконавець надає Замовнику Послуги шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду Відео-курсу, а Замовник приймає і оплачує надані Послуги на умовах передбачених даним Договором.

2.2. При наданні послуг за даним Договором Виконавець має право залучати, третіх осіб. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії залучених осіб по наданню Послуг як за свої власні.

2.3. Послуга, яка надається шляхом організації Заходу/Online-трансляції вважається надана у повному обсязі через 3 дні після завершення Заходу/Online-трансляції,  на якому(ій) надавалась Послуга (на який зареєструвався Замовник), якщо Замовник, за цей час, не  надіслав поштою на адресу Виконавця, зазначену в п. 12, та електронною поштою на адресу info@baykalove.center рекламації, претензії чи зауваження щодо якості та повноти наданої Послуги.

2.4. Послуга, яка надається шляхом надання доступу до перегляду Відео-курсу вважається надана у повному обсязі, після відправлення Виконавцем Замовнику на електронну адресу, вказану ним при реєстрації, повідомлення про розміщення Відео-курсу в особистому кабінеті Користувача/Замовника.

2.5. Послуга вважається надана Замовнику в повному обсязі та вартість сплачених Замовником коштів не повертається Замовнику, якщо він (зазначена Замовником при реєстрації кількість учасників) був (були) відсутні на відповідному Заході/Online-трансляції, під час проведення якого(ї) надавалась Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник), за винятком п. 5.5 цього Договору.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надавати Користувачу Послуги у відповідності з Договором.

3.1.2. На вимогу Замовника підписувати та направляти (за власний кошт) на адресу Замовника акти прийому-передачі Послуг. Для цього акти прийому-передачі Послуг мають бути виготовлені і підписані Виконавцем та направлені ним, за власний кошт, на поштову адресу, або електронну адресу, зазначену Замовником.

3.1.3. Повернути кошти Замовнику протягом 14 календарних днів у розмірі 90% від сплаченої Замовником суми у разі, якщо Замовник завчасно (не пізніше ніж за три дні) до початку Заходу/Online-трансляції під час якого(ої) буде надаватись Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник), офіційно (листом, або електронною поштою на адресу info@baykalove.center) звернувся до Виконавця та повідомив про умови, які унеможливлюють його участь у Заході/Online-трансляції та клопотання про повернення сплачених коштів.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.

3.2.2.Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

3.2.3. На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів, тривалість та інші умови проведення Заходів/Online-трансляцій/Відео-курсів на яких надається Послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника/Користувача електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail та/або телефон.

3.2.4. Встановлювати та змінювати вартість, застосовувати системи знижок на Послуги в односторонньому порядку.

3.2.5. Змінити формат, місце, дату та час проведення, інші умови, які стосуються Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу, в односторонньому порядку. У випадку змін, Виконавець повідомляє про це Замовника електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail та/або телефон.

3.2.6. Проводити Online-трансляцію, як у режимі реального часу, так і шляхом надання доступу Замовнику до перегляду запису. У разі надання доступу до перегляду запису, на Замовника поширюються всі, без винятку, умови цього Договору.

3.3. Замовник/Користувач зобов’язаний:

3.3.1.  До оплати за Послуги, зареєструватись на сайті https://baykalove.center (для зареєстрованих Користувачів - авторизуватись),  погодитись та прийняти умови надання Послуги зазначені на сайті https://baykalove.center на сторінці Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу, а саме: Форматом, Місцем проведення, Датою та часом проведення, Програмою, строком доступу до Відео-курсу та іншими умовами, які зазначаються на веб-сторінці відповідного Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу.

3.3.2. До оплати за Послуги погодитись та прийняти умови Договору оферти (тим самим виконати акцепт цього Договору оферти про надання інформаційно-консультаційних послуг) розміщеного за адресою https://baykalove.center/terms.

3.3.3 До початку Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу, пройти процедуру реєстрації та обрати спосіб оплати(оплатити) Західу/Online-трансляції/Відео-курсу на якому буде надаватись відповідна Послуга, на сайті https://baykalove.center. Користувач/Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі. Якщо Користувач/Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Користувачем/Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або відмінити реєстрацію Користувача/Замовника і відмовити Користувачу/Замовнику у наданні Послуг.

3.3.4. При замовленні Послуги, яка буде надаватись шляхом Online-трансляції/Відео-курсу, здійснити 100% передоплату за допомогою систем електронних платежів доступних на сайті https://baykalove.center.

3.3.5.  При замовленні Послуги, яка буде надаватись під час відповідного Заходу, здійснити 100% передоплату Послуги, не пізніше ніж за 1 день до початку відповідного Заходу на якому буде надаватись Послуга (на який зареєструвався Користувач) за допомогою систем електронних платежів доступних на сайті https://baykalove.center чи шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за реквізитами вказаними в п.12, або, при виборі способу оплати на місці, якщо такий доступний, оплатити Послуги, за вказаною ціною, безпосередньо перед відповідним Заходом через термінал Виконавця (VIZA/MasterCard).

3.3.6. Замовник не має права передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні, без погодження з Виконавцем.

3.3.7. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.

3.3.8. Отримати Послугу, виключно, під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції на якому(ій) буде надаватись Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник). Забезпечити присутність при наданні Послуг (під час проведення Заходу) зазначеної, при реєстрації, кількості учасників Замовника. В разі відсутності Замовника (учасників Замовника) на відповідному Заході/Online-трансляції, сплачені Замовником кошти не повертаються, за виключенням п. 5.5 цього Договору, а Послуга вважається надана в повному обсязі.

3.3.9. Для участі у Online-трансляції та перегляду Відео-курсу Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера та мережі Інтернет.

3.3.10. Підписати та направити (за власний кошт) Виконавцю Акт прийому-передачі наданих послуг, який надається Виконавцем, або повідомити про причини, які унеможливлюють його підписання. Якщо протягом десяти днів з моменту отримання листа або електронною поштою, або звичайною поштою Замовник не надішле свої письмові заперечення, або підписаний Акт прийому-передачі, вважається, що Замовник підписав Акт прийому-передачі наданих послуг, а інформаційно-консультаційні послуги за відповідною тематикою надані у повному обсязі. Доказом отримання листа буде зворотне повідомлення про отримання, або відсутність заперечень шляхом надсилання електронного листа.

3.3.11. Самостійно відслідковувати можливі зміни формату, дати, часу, місця проведення, програми та інших умов, які стосуються Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу на сторінці відповідного Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу (на який(у) зареєструвався Замовник), на сайті http://baykalove.center та в разі виявлення змін – прийняти їх.

3.3.12. Відслідковувати та попереджувати випадки потрапляння в “Спам” електронних листів, які направляються Виконавцем з електронних адрес info@baykalove.center та no_reply@baykalove.center (альфа-імені BakaLove, для смс-повідомлень). Електронний лист (смс-повыдомлення), направлений Виконавцем на зазначену, при реєстрації Користувачем/Замовником, електронну адресу (телефон), вважається доставленим до Замовника, а інформація зазначена в ньому - доведена до відома Замовника.

3.3.13. Негайно повідомити Виконавця (поштою, телефоном або електронною поштою на адресу info@baykalove.center)  в разі виникнення умов, які унеможливлюють його участь або/і участь зазначеної, при реєстрації, кількості учасників Замовника у Заході/Online-трансляції (на який(у) зареєструвався Замовник), під час якого(ої) буде надаватись Послуга.

3.3.14. Повідомити Виконавця, через форму зворотного зв’язку, яка знаходиться за адресою https://baykalove.center/about, у разі якщо на протязі 24 години з моменту оплати Замовником Послуги лист-підтвердження реєстрації не прийшов на електронну пошту Замовника.

3.3.15. Замовник не має права копіювати аудіо та відеоматеріали Online-трансляції/Відео-курсу повністю або частково, вести запис Online-трансляції/Відео-курсу, а також фіксувати зміст Online-трансляції/Відео-курсу  повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором.  Замовник зобов’язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Online-трансляції/Відео-курсу, а також Персональне посилання, виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам.

3.4. Користувач має право:

3.4.1.Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та проведення Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу.

 1. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ

4.1. Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку (телефон, електрона пошта, кур’єр тощо) за реквізитами, які Виконавець зазначив у Договорі, та за реквізитами, які Користувач вказав під час реєстрації.

4.2. Виконавець не приймає зворотних (будь-яких) листів на електронну адресу no_reply@baykalove.center та на альфа-ім'я BaykaLove (для смс-повідомлень). Адреса електронної пошти no_reply@baykalove.center  та альфа-ім'я BaykaLove (для смс-повідомлень)використовується виключно для направлення Виконавцем Замовникуінформаційних повідомлень.

4.3. З метою підтримки зв'язку, Сторони зобов'язані відповідати на телефонні дзвінки та відповідати на електронну пошту протягом 24 годин з моменту їх отримання.

 1. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

5.1. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті (http://baykalove.center). Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступної зміни на сайті.

5.2. Виконавець самостійно встановлює можливість та вартість Послуги, при оплаті їх Замовником на місці картками VISA/MasterCard через термінал Виконавця.

5.3. Оплата Послуг здійснюється в українській гривні шляхом безготівкового перерахування. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця з рахунку Замовника, шляхом використання банківських карт та інших способів оплати, доступних на сайті http://baykalove.center та, за посиланням, у Кабінеті користувача, або шляхом розрахунку банківськими картками VISA/MasterCard через термінал Виконавця .

5.4. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України (гривні) в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, або в готівковій формі.

5.5. Вартість сплачених Замовником коштів за Послугу не повертається Замовнику, якщо він (зазначена Замовником при реєстрації кількість учасників) був (були) відсутні на відповідному Заході/ Online-трансляції, на якому(ій) надавалась Послуга (на який зареєструвався Замовник), за винятком п. 5.5 цього Договору.

5.6. Вартість сплачених Замовником коштів за Послугу може бути повернена Виконавцем Замовнику (спосіб повернення коштів додатково погоджується Сторонами в усній формі) протягом 14 календарних днів у розмірі 90% від сплаченої Замовником суми, виключно, в разі, якщо Замовник завчасно (не пізніше ніж за три дні) до початку Заходу/Online-трансляції, під час якого(ої) буде надаватись Послуга, офіційно (листом, або електронною поштою на адресу info@baykalove.center) звернувся до Виконавця та повідомив про умови, які унеможливлюють його участь у Заході/Online-трансляції та клопотання про повернення коштів.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, Сторони несуть відповідальність згідно з умов Договору та положень чинного законодавства України.

6.2. Виконавець несе відповідальність за дії залучених ним третіх осіб.

6.3. Будь-яке порушення Замовником п.3.3.15 цього Договору буде вважатися порушенням Договору, в результаті якого Замовник втрачає право на використання будь-яких Послуг Виконавця у майбутньому, в тому числі, оплачених. Замовник зобов’язаний відшкодувати всі завдані, в результаті порушення цього Договору, збитки та упущену вигоду Виконавця у повному обсязі. За будь-яку передачу інформації, одержаної Учасником у зв’язку із виконанням цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, здійснення запису та/або поширення записів Online-трансляції/Відео-курсу, або їх частини, без попереднього письмового дозволу Виконавця, якщо інше не передбачено цим Договором,  Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф, у розмірі 500 000 грн.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника у Заході/Online-трансляції, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в т.ч. через невиконання Замовником п. 3.3.9 цього Договору.

6.5. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність змісту Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу особистим очікуванням Учасника. Зміст Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу представляє авторські програми та висновки лекторів, які можуть не співпадати з особистими переконаннями та  висновками Замовника.

6.6. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності за прийняті Замовником або третіми особами рішення на підставі інформації, отриманої на Заході/Online-трансляції/Відео-курсі.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором, у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.   Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України  і умовами цього Договору.

 1. ГАРАНТІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1.Протягом строку дії цього Договору та протягом 3 (трьох) років після його розірвання, Виконавець, зобов’язаний дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до персональних даних Замовника.

8.2.Кожна з Сторін підтверджує, що:

8.2.1. Вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження укласти цей Договір;

8.2.2. Не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору;

8.2.3. Умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін;

8.2.4. Укладення Договору відповідає інтересам Сторін.

 1. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

9.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://baykalove.center/terms і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником – оплата Послуг за Договором способами та у порядку, визначеними Договором (ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) та діє до моменту виконання усіх зобов’язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

10.3. Договір може бути розірвано:

10.3.1. За згодою Сторін в будь-який час;

10.3.2. За ініціативою будь-якої Сторони в разі порушення умов Договору іншою Стороною з обов’язковим письмовим (на електронну пошту) повідомленням іншої Сторони;

10.3.3. За ініціативою будь-якої Сторони з письмовим повідомленням (на електронну пошту) іншої Сторони за 15 (П’ятнадцять) календарних днів до розірвання Договору.

10.4. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 10-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

10.5. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання обов’язків, що виникли до, чи в момент припинення або розірвання Договору.

 1. 11ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в розділі 12 “Реквізити сторони”, цього договору, та звичайною поштою з повідомленням про вручення листа.

11.2.Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

11.3.Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.

11.4.У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.5.Виконавець є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%.

11.6. Замовник надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ

ФОП Новосад Федір Миколайович

Адреса: 03028, м.Київ,

вул.Саперно-Слобідська, 22, кв.97

Ідентифікаційний номер: 3207218659,

Р/р 26005052609471 в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711

Платник єдиного податку зі ставкою 5%

Тел.: + 38 050 444 40 00

e-mail: info@baykalove.center